Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Usuwanie Gniazd Os i Szerszeni

osy szerszenie

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

W słoneczne przedpołudnie, 29 maja 2015 roku na rybnickim rynku odbył się apel z okazji Dnia Strażaka. Uroczystość została przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem pożarniczym w obecności przedstawicieli władz zwierzchnich i samorządowych, zaproszonych gości oraz pocztów sztandarowych jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Rybnika i powiatu rybnickiego.

Rybniccy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rybniku wzięli udział w międzywojewódzkich ćwiczeniach zgrywających modułu pomp wysokiej wydajności HCP (pomp wysokiej wydajności) pod kryptonimem "Wiosna - Wędrzyn 2015".

Ćwiczenia miały charakter działań powodziowych i obejmowały wszystkie działania, które występują w realnych warunkach.

W dniu 14 kwietnia 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Rybnik, Leśnictwo Wielopole przeprowadzono ćwiczenia Kompanii Odwodowej Nr 11 Rybnik. W ćwiczeniach wzięło udział 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dodatkowo podczas ćwiczeń sprawdzono gotowość Lotniczych Jednostek Gaśniczych.

Rybniccy strażacy chcąc pomóc potrzebującym, przeprowadzili - 24 marca tego roku, akcję zbiórki krwi w specjalnym ambulansie ustawionym przed garażami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

W ramach trwającej akcji  edukacyjnej „Nie dla dymu” Fundacja ORLEN „Dar Serca” zakupiła gaśnice w celu przekazania do  Rodzinnych  Domów  Dziecka. W dniu 22 grudnia 2014 roku Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku kpt. Zbigniew Dyk oraz Rzecznik Prasowy mł. bryg. Bogusław Łabędzki odwiedzili wytypowane Rodzinne Domy Dziecka w Rybniku.