Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Usuwanie Gniazd Os i Szerszeni

osy szerszenie

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

W związku z pismem Wojewody Śląskiego informującym o prowadzeniu kolejnej edycji Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020), który jest realizowany przez służby statystyki publicznej od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku zwraca się z prośbą do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych o rozpropagowanie informacji o spisie za pomocą posiadanych kanałów komunikacji (np. stron internetowych, portali społecznościowych, tablic ogłoszeń w jednostkach).

Dane zebrane w spisie są istotne dla systemu informacyjnego Polski oraz krajowej i unijnej polityki rolnej. Posłużą one m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników. Udział w spisie jest ważny z punktu widzenia uzyskania jak najwyższej jakości i kompletności wyników.

Powszechny Spis Rolny realizowany będzie głównie poprzez samospis internetowy i kontakt telefoniczny z użytkownikami gospodarstw rolnych, natomiast jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli – także poprzez wywiad bezpośredni, realizowany przez rachmistrza spisowego w gospodarstwie rolnym. Informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/