Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

 

Kursy 2020 OSP

* Kurs podstawowy strażaków ratowników realizowany metodą e-learning .

Dokumenty na szkolenie należy złożyć do Komendy Miejskiej PSP w Rybniku na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.
Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w poszczególnych kategoriach organizowanych szkoleń.

Szkolenie Podstawowe

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • Skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”
 • Wiek - ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.

Do Komendy Miejskiej PSP w Rybniku należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Skierowanie na szkolenie (oryginał)

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • Skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”
 • Wiek - nie przekroczone 65 lat
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań

Do Komendy Miejskiej PSP w Rybniku należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Skierowanie na szkolenie (oryginał)
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP (kserokopia)

Szkolenie Kierowców-Konserwatorów

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • Skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”
 • Wiek - nie przekroczone 65 lat
 • Prawo jazdy co najmniej kat. B
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku

Do Komendy Miejskiej PSP w Rybniku należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Skierowanie na szkolenie (oryginał)
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP (kserokopia)

Szkolenie Dowódców

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • Skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”
 • Wiek – nie przekroczone 65 lat
 • Minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku

Do Komendy Miejskiej PSP w Rybniku należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Skierowanie na szkolenie (oryginał)
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP (kserokopia) oraz potwierdzenie ukończenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla osób które ukończyły szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP przed 2015 rokiem (kserokopia)

Szkolenie Naczelników

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • Skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”
 • Wiek – nie przekroczone 65 lat
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku

Do Komendy Miejskiej PSP w Rybniku należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Skierowanie na szkolenie (oryginał)
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP (kserokopia)

Szkolenie Komendantów Gminnych

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • Skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”
 • Wiek – ukończone 25 lat i nie przekroczone 65 lat
 • Obowiązkowa przynależność do OSP z członkostwem czynnym
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP

Do Komendy Miejskiej PSP w Rybniku należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Skierowanie na szkolenie (oryginał)
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP (kserokopia)
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP (kserokopia)

Dokumenty do pobrania:

 • Karta skierowania w wersji .doc - pobierz
 • Karta skierowania w wersji .pdf - pobierz