Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Usuwanie Gniazd Os i Szerszeni

osy szerszenie

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

stanowisko

Organizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku:

 1. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, powołane przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku realizuje zadania w zakresie zintegrowanego systemu działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Funkcjonuje w sieci stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim.
 2. Służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku pełnią strażacy Państwowej Straży Pożarnej w systemie zmianowym 24x48.
 3. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego stanowi integralną część Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

   

Zadania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb do akcji ratowniczych na terenie powiatów rybnickich.
 2. Koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatów rybnickich w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
 3. Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń i przekazywanie tych informacji do Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa.
 4. Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji powiatów rybnickich w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń, oraz ich operacyjnego zabezpieczenia.
 5. Przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i przekazywanie tych informacji do Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa.
 6. Współdziałanie z innymi instytucjami powiatowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń, oraz likwidacji skutków ich występowania.
 7. Dysponowanie siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej, jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, oraz innych jednostek na terenie powiatów rybnickich, wg ustalonych zasad dysponowania.
 8. Prowadzenie ewidencji "specjalistów", oraz dysponowanie nimi wg odrębnych ustaleń.
 9. Powiadamianie przełożonych, oraz władz powiatowych o zagrożeniach występujących na terenie powiatów rybnickich.
 10. Prowadzenie komputerowych baz danych.
 11. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego.
 12. Utrzymywanie stałej łączności z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa w Katowicach.


  Służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego pełnią: Dyżurny Operacyjny, Pomocnik Dyżurnego Operacyjnego oraz - w razie potrzeby - członkowie Nieetatowej Grupy Operacyjnej stanowiąc integralną część Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.