Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

p.o. Kierownika Sekcji Organizacyjno-Kadrowej - mł. asp. mgr Alicja Mokrosz

Do zadań Sekcji Organizacyjno-Kadrowej należy:

W zakresie kadrowym

1. Prowadzenie całokształtu spraw kadrowych strażaków, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników cywilnych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych Komendy Miejskiej PSP.
2. Sporządzanie i przekazywanie dokumentacji do instytucji realizujących świadczenia emerytalno - rentowe.
3. Realizowanie polityki kadrowo-płacowej Komendanta Miejskiego.
4. Prowadzenie spraw awansów i wyróżnień strażaków i pracowników cywilnych, w tym przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych.
5. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym przeprowadzaniem badań wstępnych, profilaktycznych, kontrolnych oraz związanych z odejściem ze służby.
6. Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków, pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej oraz ich późniejszego rozwoju zawodowego.
7. Prowadzenie dokumentacji osobowej strażaków i pracowników cywilnych.
8. Realizowanie zadań w zakresie dyscypliny służby i pracy.
9. Prowadzenie dokumentacji ewidencji czasu służby i pracy (absencja, listy obecności, urlopy, delegacje, okresy uprawniające do podwyższenia emerytury).

W zakresie organizacyjnym

1. Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego (więcej o sekretariacie).
2. Przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących wydziałami (sekcjami) w komendzie miejskiej.
3. Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej.
4. Organizowanie odpraw służbowych , narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego,
5. Ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego.
6. Prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacja.
7. Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
8. Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków.
9. Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej.