Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Usuwanie Gniazd Os i Szerszeni

osy szerszenie

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

p.o. Kierownika Sekcji Organizacyjno-Kadrowej - mł. asp. mgr Alicja Mokrosz

Do zadań Sekcji Organizacyjno-Kadrowej należy:

W zakresie kadrowym

1. Prowadzenie całokształtu spraw kadrowych strażaków, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników cywilnych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych Komendy Miejskiej PSP.
2. Sporządzanie i przekazywanie dokumentacji do instytucji realizujących świadczenia emerytalno - rentowe.
3. Realizowanie polityki kadrowo-płacowej Komendanta Miejskiego.
4. Prowadzenie spraw awansów i wyróżnień strażaków i pracowników cywilnych, w tym przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych.
5. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym przeprowadzaniem badań wstępnych, profilaktycznych, kontrolnych oraz związanych z odejściem ze służby.
6. Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków, pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej oraz ich późniejszego rozwoju zawodowego.
7. Prowadzenie dokumentacji osobowej strażaków i pracowników cywilnych.
8. Realizowanie zadań w zakresie dyscypliny służby i pracy.
9. Prowadzenie dokumentacji ewidencji czasu służby i pracy (absencja, listy obecności, urlopy, delegacje, okresy uprawniające do podwyższenia emerytury).

W zakresie organizacyjnym

1. Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego (więcej o sekretariacie).
2. Przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących wydziałami (sekcjami) w komendzie miejskiej.
3. Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej.
4. Organizowanie odpraw służbowych , narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego,
5. Ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego.
6. Prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacja.
7. Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
8. Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków.
9. Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej.