Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Usuwanie Gniazd Os i Szerszeni

osy szerszenie

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - bryg. inż. Michał Sikora

Zadania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych poprzez:  

  • walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
  • ratownictwo techniczne,  
  • ratownictwo chemiczno-ekologiczne,  
  • ratownictwo wodne.

2. Utrzymanie należytej gotowości do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
3. Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania jednostki w zakresie prowadzenia działań ratowniczych.
4. Prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu.
5. Przeprowadzanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego.
6. Przeprowadzanie zajęć z wychowania fizycznego.
7. Udział w opracowywaniu planów operacyjnych.
8. Współdziałanie w prowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych.
9. Wykonywanie innych czynności związanych z operacyjnym przygotowaniem terenu, obiektów i urządzeń do działań ratowniczo-gaśniczych.
10. Wstępne ustalanie okoliczności powstania oraz rozprzestrzeniania się pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.
11. Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Rybniku ze względu na wielkość obszaru chronionego - Miasto Rybnik oraz gminy powiatu rybnickiego (mapa obszaru chronionego) jak i ilość zamieszkującej na tym terenie ludności przynależy do komendy PSP drugiej kategorii.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza składa się z 3 zmian służbowych pełniących 24 godzinną służbę, w sile 15 ratowników oraz 2 dyspozytorów Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego.

Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - mł. bryg. mgr inż. Marek Tanżyna

 

Zmiana służbowa I: dowódca zmiany - mł. bryg. mgr inż. Jakub Korus


Zmiana służbowa II: dowódca zmiany - asp. sztab. Marek Breitkopf


Zmiana służbowa III: dowódca zmiany - mł. bryg. mgr inż. Filip Korus

 
Podstawowym sprzętem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rybniku są:

  • samochody gaśnicze: GBA 2,5/16/2,5 RENAULT 4x2, GCBA 5/32/2,8 SCANIA 4x4, GCBA 5/32/2,8 SCANIA 4x4, GCBA 5/50 SCANIA 6x6,
  • drabiny mechaniczne: SCD 42 IVECO,
  • samochody ratownictwa technicznego/drogowego: SLRt 4x2 RENAULT oraz SRt SCANIA,
  • samochody kwatermistrzowskie: SLKw RENAULT Trafic, SCKw MAN TGM,
  • samochód operacyjny: SLRR ISUZU 4x4, SLRR SUZUKI,
  • samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych: SLPGaz LUBLIN.

Zobacz wybrane akcje miejsowych strażaków.