Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - bryg. inż. Michał Sikora

Zadania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych poprzez:  

  • walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
  • ratownictwo techniczne,  
  • ratownictwo chemiczno-ekologiczne,  
  • ratownictwo wodne.

2. Utrzymanie należytej gotowości do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
3. Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania jednostki w zakresie prowadzenia działań ratowniczych.
4. Prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu.
5. Przeprowadzanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego.
6. Przeprowadzanie zajęć z wychowania fizycznego.
7. Udział w opracowywaniu planów operacyjnych.
8. Współdziałanie w prowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych.
9. Wykonywanie innych czynności związanych z operacyjnym przygotowaniem terenu, obiektów i urządzeń do działań ratowniczo-gaśniczych.
10. Wstępne ustalanie okoliczności powstania oraz rozprzestrzeniania się pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.
11. Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Rybniku ze względu na wielkość obszaru chronionego - Miasto Rybnik oraz gminy powiatu rybnickiego (mapa obszaru chronionego) jak i ilość zamieszkującej na tym terenie ludności przynależy do komendy PSP drugiej kategorii.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza składa się z 3 zmian służbowych pełniących 24 godzinną służbę, w sile 15 ratowników oraz 2 dyspozytorów Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego.

Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - mł. bryg. mgr inż. Marek Tanżyna

 

Zmiana służbowa I: dowódca zmiany - mł. bryg. mgr inż. Jakub Korus


Zmiana służbowa II: dowódca zmiany - asp. sztab. Marek Breitkopf


Zmiana służbowa III: dowódca zmiany - mł. bryg. mgr inż. Filip Korus

 
Podstawowym sprzętem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rybniku są:

  • samochody gaśnicze: GBA 2,5/16/2,5 RENAULT 4x2, GCBA 5/32/2,8 SCANIA 4x4, GCBA 5/32/2,8 SCANIA 4x4, GCBA 5/50 SCANIA 6x6,
  • drabiny mechaniczne: SCD 42 IVECO,
  • samochody ratownictwa technicznego/drogowego: SLRt 4x2 RENAULT oraz SRt SCANIA,
  • samochody kwatermistrzowskie: SLKw RENAULT Trafic, SCKw MAN TGM,
  • samochód operacyjny: SLRR ISUZU 4x4, SLRR SUZUKI,
  • samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych: SLPGaz LUBLIN.

Zobacz wybrane akcje miejsowych strażaków.