Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Usuwanie Gniazd Os i Szerszeni

osy szerszenie

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Strona logowania do platformy: platforma.wint.pl

Ważna informacja

Po kody jednostek potrzebnych do zalogowania się na platformę proszę się zgłaszać do naczelników lub prezesów swoich jednostek.

Instruktaż nakuki dla kursu podstawowego OSP

  1. Po zalogowaniu się do platformy wybieramy dział 4 "Zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe"
  2. Do przerobienia wymagane są następujące kursy:
  • Część II - Ratownictwo - 01 Szkolenie BHP
  • Część II - Ratownictwo - 02 Szkolenie podstawowe cz.I
  • Część II - Ratownictwo - 03 Szkolenie podstawowe cz.II

 

W ramach realizacji projektu „Wioska internetowa”, z inicjatywy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego oraz  f-mą Optoland opracowany został program szkoleniowy dla strażaków ratowników OSP. Materiał szkoleniowy zamieszczony jest na platformie internetowej co pozwala na naukę i poznanie treści przewidzianych programami  bez kłopotliwych wyjazdów do często oddalonych od miejsca zamieszkania ośrodków szkoleniowych. Każdy członek OSP może zapoznać się z tym materiałem. Jest to doskonała okazja aby w ramach samokształcenia strażacy OSP powtórzyli sobie wiadomości z zakresu ratownictwa i użycia sprzętu p-poż, a nowoprzyjęci strażacy – ochotnicy opanowali wiedzę z tego zakresu. Krótka prezentacja materiału szkoleniowego.

W tym celu wystarczy w komputerze podłączonym do Internetu uruchomić dowolną przeglądarkę internetową i w pasku adresowym wpisać adres www.platforma.wint.pl. Po  pojawieniu się ekranu startowego platformy, po prawej stronie, w oknie „Zaloguj się”  w okienku „KOD” należy wpisać ośmiocyfrowy kod swojej OSP uzyskany z Zarządu właściwego Oddziału Gminnego i nacisnąć „ENTER”. W przypadku podległości OSP pod Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, otrzymują one kod z tego Zarządu.

Sposób pozyskania kodów przez Zarządy pokazano w końcowej części niniejszej informacji.
01a

Otwiera się okno „Zaloguj się”. Jeśli wchodzimy na platformę po raz pierwszy, naciskamy odnośnik „Rejestracja”.
02

Wypełniamy wyświetlony formularz.
03

Zwrotnie, w mailu , otrzymamy  swój indywidualny login i hasło niezbędne do korzystania z platformy, które wpisujemy w panelu logowania.
04

Jeżeli wchodzimy na platformę po raz kolejny, wpisujemy KOD i naciskamy „ENTER”. Po pojawieniu się okienka logowania wpisujemy login i hasło jakie otrzymaliśmy mailem podczas pierwszej rejestracji na platformę.

Szkolenia dla strażaków ochotników zamieszczone są w dziale „4. Zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe”.
05

Dla strażaków ochotników dostępne są wszystkie szkolenia dostępne na platformie, także te z dziedzin nie związanych z pożarnictwem.

Zachęcamy wszystkich strażaków OSP do skorzystania z możliwości poszerzenia swojej wiedzy z wykorzystaniem szkoleń na odległość.

Informacja dla Zarządów Oddziałów

Aby przekazać Ochotniczym Strażom Pożarnym kody potrzebne do rejestracji na platformie e-learningowej, należy zalogować się w Systemie OSP pod adresem www.osp.org.pl i kliknąć zakładkę po lewej stronie „Kody do platformy e-learningowej”. Każdy oddział może wyświetlić kody tylko podlegających bezpośrednio OSP.
06

Źródło: ZOSP