Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Usuwanie Gniazd Os i Szerszeni

osy szerszenie

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Ilość zdarzeń z podziałem na gminy 

  Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ
Powiat / gmina        
Rybnik 555 494 74 1123
m. Rybnik 555 494 74 1123
rybnicki 245 228 9 482
Czerwionka-Leszczyny 172 115 9 296
Gaszowice 32 34 0 66
Jejkowice 8 8 0 16
Lyski 14 20 0 34
Świerklany 19 51 0 70
  800 722 83 1605

Ilość zdarzeń z podziałem na miesiące

  Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ
Miesiąc RAZEM RAZEM Razem  
Styczeń 26 30 8 64
Luty 49 24 6 79
Marzec 256 34 6 296
Kwiecień 182 35 5 222
Maj 66 45 4 115
Czerwiec 53 84 7 144
Lipiec 19 111 12 142
Sierpień 21 165 9 195
Wrzesień 21 81 10 112
Październik 25 47 10 82
Listopad 58 26 4 88
Grudzień 24 40 2 66
800 722 83 1605

Ilość zdarzeń z podziałem na rodzaj obiektu

    Obiekty użyteczności publicznej Obiekty mieszkalne Obiekty produkcyjne Obiekty magazynowe Środki transportu Lasy (państwowe i prywatne) Uprawy, rolnictwo Inne obiekty
Rodzaj/wielkość OGÓŁEM                
POŻARY                  
Małe 760 9 86 2 2 42 15 29 575
Średnie 37 0 1 1 0 0 1 5 29
Duże 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Bardzo duże 1 0 0 0 1 0 0 0 0
RAZEM: 800 9 87 3 3 42 16 34 606
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA                  
Małe 722 80 146 2 2 103 0 2 387
Lokalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Średnie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duże 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gigantyczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  722 80 146 2 2 103 0 2 387

Ilość osób rannych i śmiertelnych z podziałem na gminy

  OGÓŁEM POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

Ratownicy

Inne osoby

Ratownicy

Inne osoby

Podział administracyjny śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni
Rybnik 15 129 0 1 0 22 0 0 15 106
m. Rybnik 15 129 0 1 0 22 0 0 15 106
rybnicki 2 49 0 0 0 5 0 0 2 44
Czerwionka-Leszczyny 1 24 0 0 0 2 0 0 1 22
Gaszowice 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Jejkowice 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Lyski 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1
Świerklany 0 11 0 0 0 2 0 0 0 9
  17 178 0 1 0 27 0 0 17 150

Ilość strat z podziałem na gminy

Podział administracyjny OGÓŁEM Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru Inne przyczyny Nieustalone
Rybnik 555 319 31 1 7 146 8 10
m. Rybnik 555 319 31 1 7 146 8 10
rybnicki 245 135 9 0 2 71 3 8
Czerwionka-Leszczyny 172 93 4 0 0 59 0 3
Gaszowice 32 21 0 0 1 6 1 2
Jejkowice 8 4 3 0 0 1 0 0
Lyski 14 10 0 0 1 1 0 1
Świerklany 19 7 2 0 0 4 2 2
  800 454 40 1 9 217 11 18

 Ilość zdarzeń z podziałem na przyczynę powstania pożaru

  POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA
OGÓŁEM Średnio na 1 zdarz OGÓŁEM Średnio na 1 zdarz
Podział administracyjny straty w tym budynki mienie uratowane straty w tym budynki straty w tym budynki mienie uratowane straty w tym budynki
Rybnik 1189,8 334,3 2110 1,1 0,3 560,7 7 0 0,5 0
m. Rybnik 1189,8 334,3 2110 1,1 0,3 560,7 7 0 0,5 0
rybnicki 3318,1 574 17101 13,7 2,9 753,5 0,5 0 8,1 0
Czerwionka-Leszczyny 3223,1 525 16551 11,2 1,8 467 0 0 1,6 0
Gaszowice 13 10 0 0,1 0,1 20 0 0 0,3 0
Jejkowice 18,5 10 50 1,1 0,6 40 0 0 2,5 0
Lyski 31 1 0 0,9 0 36,5 0,5 0 1 0
Świerklany 32,5 28 500 0,4 0,4 190 0 0 2,7 0
  4507,9 908,3 19211 14,8 3,2 1314,2 7,5 0 8,6 0

Ilość medycznych działań ratowniczych z podziałem na gminy

  Medyczne działania ratownicze przy:
Pożarach Miejscowych zagrożeniach
Podział administracyjny    
Rybnik 28 107
m. Rybnik 28 107
rybnicki 5 50
Czerwionka-Leszczyny 2 25
Gaszowice 0 6
Jejkowice 0 7
Lyski 1 2
Świerklany 2 10
  33 157