Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Usuwanie Gniazd Os i Szerszeni

osy szerszenie

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

 

STRAŻAK TO WIĘCEJ NIŻ ZAWÓD

 

Państwowa Straż Pożarna jest podstawową formacją ratowniczą w Polsce przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami dla ludzkiego życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego.

W ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego prowadzi akcje gaśnicze oraz działania z zakresu ratownictwa: technicznego, chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, wodnego i poszukiwawczego.

W Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych jest około 30 tys. funkcjonariuszy.
Specyfika i szczególny charakter zawodu strażaka wynika przede wszystkim z bardzo ważnej misji społecznej jaką realizuje Państwowa Straż Pożarna. By móc w pełni ją realizować od kandydata na strażaka wymaga się specjalnych cech i umiejętności. Dlatego też nabór do służby jest procesem złożonym i ma za zadanie wyłonić najlepszych, najbardziej predysponowanych do pracy w ratowaniu ludzi.

Oprócz akcji gaśniczych straż pożarna realizuje szereg działań związanych z ratownictwem specjalistycznym.

Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym.

Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.

Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.  

Poznaj ofertę edukacyjną Szkoły Głównej Służby Pożarniczej!
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok 2016/17. Ukazał się właśnie Informator akademicki SGSP oraz nowość! "Biuletyn WIBC" − publikacja Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Materiały są dostępne zarówno wersji drukowanej jak i online (do pobrania pod adresem: www.sgsp.edu.pl/rekrutacja-na-studia-w-sgsp

Szczegółowe informacje sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć m. in. na stronach internetowych szkół Państwowej Straży Pożarnej:
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - www.sgsp.edu.pl
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - www.cspsp.pl
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - www.sapsp.pl
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - www.sapsp.edu.pl